joi, 5 septembrie 2013

Despre Intimitatea Angelei Marinescu

Antimateria poetică


Ascensiunea, stagnarea, neputința de a depăși un anume tipar (uneori sufocant și vicios) al propriei creații, revenirile fulminante ori, dimpotrivă, resemnarea că nu mai are nimic de comunicat după și dincolo de tot ce a scris decenii de-a rândul sunt aspecte simptomatice în viața oricărui poet consacrat. Odată atinsă această consacrare, în sensul ei cel mai adânc, cititorului profesionist îi va fi greu, dacă nu imposibil, să mai discearnă (cum ar face-o în cazul unui poet surprins în chiar procesul de rafinare și rotunjire a propriului stil) acele puncte de inflexiune care marchează noutatea adusă de un volum sau altul unei poezii devenite brand. De aceea, conștientizând această dificultate, criticul riscă să prolifereze clișee și să vorbească despre cărțile recent publicate ale unor poeți consacrați în termeni generali, preluați din sedimentele unei receptări canonice. De asemenea, el riscă să caute (nu din comoditate, ci din vigilență) continuități ale imaginarului și stilului deja încetățenite, adică să interpreteze prin regresie, punctând noutatea doar dacă servește acestei continuități. Ca să fiu mai precis, când ai în față un nou volum al unui poet consacrat, primul impuls este să identifici în acel volum elementele vehiculate de o întreagă tradiție a receptării poetului respectiv. Apoi sesizezi inegalitățile estetice (dacă sunt), te minunezi de rafinamentul stilistic (dacă este), te aștepți ca acel volum să inoveze cumva, raportat la tot ce a inovat poetul până atunci, tinzi să fii indulgent, întrucât n-ai suporta ca așteptările tale să fie dezabuzate – iat totul se petrece conștient fiind că acea tradiție a receptării încă funcționează și că alcătuiește deja o paradigmă. De aici până la a spune că orice carte scrisă de un poet consacrat este incontestabilă ca valoare nu e cale lungă. Din fericire, însă, Angela Marinescu ne dovedește, prin volumul Intimitate (Charmides, 2013), că tocmai consacrarea este un bun prilej de a propune un alt fel de poetică, după ce criticii literari s-au obișnuit în ce o privește cu totul altceva.
Mai ales prin ultimele sale volume, Angela Marinescu poate fi plasată în descendența directă a celor două poete întunecate ale secolului XX, Sylvia Plath (1932-1963) și Anne Sexton (1928-1974). De fapt, putem vorbi aici de un adevărat pattern al poeziei confesive, cu funcție exorcistă, unde trauma, nevroza și conținutul morbid al făpturii umane sunt exprimate în mod violent și cu scop terapeutic. Limbajul igienizat de sofisticări stilistice, explozia unor nuclei maladivi care alcătuiesc imaginarul suferinței și profilează un subiect ultragiat, accentul grav pus pe vocea și identitatea acestui subiect care își problematizează spaimele și își devoalează intimitatea psihică – sunt mărci ale acestui tip de poezie practicat de Sylvia Plath, Anne Sexton și, iată, de Angela Marinescu (care, la rândul ei, are urmașe de calibru prin câteva poete douămiiste – mă gândesc, în special, la Ruxandra Novac și Elena Vlădăreanu). Anxietatea, agresiunile emoționale, percepțiile distorsionate ale unor făpturi care se văd pe sine și văd lumea prin lentila morții constituie, astfel, materia poetică a discursului incisiv, asumat de aceste poete care își sunt atât psihiatru, cât și pacient nevrotic. Prin sinucidere, Sylvia Plath și Anne Sexton ne dovedesc că psihiatrul simbolic a fost copleșit de boala pacientului său și că poezia cu efect terapeutic atenuează momentan pulsiunile thanatice, dar nu este capabilă să alunge demonul pentru totdeauna (în mod cert, și fragilitatea psihică a celor două poete, care necesitau un real tratament medical, a condus spre comiterea gestului ultim). Angela Marinescu, însă, continuă să scrie, folosind același instrumentar poetic de cauterizare a materiei traumatice și consacrând un stil care o individualizează în raport cu cele două poete americane. Încă din Probleme personale, cititorul a putut intui o delimitare conștientă a Angelei Marinescu de imaginarul și discursul care i-au adus prestigiu, dar ruptura de tot ce a scris înainte poate fi găsită doar în recentul volum, intitulat ironic, sub umbrela unui autenticism subminat, Intimitate.
Primul lucru care trebuie neapărat adus în discuție, cu privire la acest volum, este acela de post-poezie (poemul final din Intimitate chiar așa se numește). Ce reprezintă, așadar, post-poezia pentru Angela Marinescu (acum semnând Marcovici)? Înainte de a oferi o posibilă interpretare, iată câteva versuri relevante în această chestiune: “poezie de gheață, asta am reușit să fac” (p.46), „sunt vid/ sunt nimic/ cu majusculă/ dacă vreți astfel/ și vă satisface/ mie îmi este indiferent” (p. 31), „ștergeți-mi gura/ cu o batistă radioactivă,/ îndesați-mi-o pe gât,/ ca pe-un poem abstract/ și utopic” (p. 36), „în plin proces al întunecării scrisului/ și al construcției unei poezii/ pe cale de/ dispariție” (p. 38), „un chirurg improvizat ce este obligat/ să-și execute abdomenul pe un vas/ naufragiat în largul oceanului” (p. 42), „un non-loc din ce în ce mai izolat/[...]/ o nonpoezie din ce în ce mai întunecată” (p. 41), „gheața din cap mi-a subminat neliniștea/ și întunecimea” (pp. 46-47), „aici este locul locurilor indiferente” (p. 49). Glacialitatea, reacțiile punitive față de imaginarul bolii, indiferența la stările-limită, discursul rece, cu aplomb de filosof sictirit, fac din Intimitate pledoaria unei poete pentru un concept, un mod de a trăi și a scrie numite îndrăzneț post-poezie. Atunci când folosea instrumentele poetice ca să-și descuameze nevroza, Angela Marinescu se situa în interiorul unui univers clinic, unde își era, cum spuneam, propriul psihiatru și pacient (firește, într-un sens metaforic). Ca în cazul Sylviei Plath și a Annei Sexton, materia neagră, supusă dezinsecției, coagula acest univers, îl făcea viu și îi conferea dinamismul unui pulsar. Ritualul confesiv se consuma la marginea morții, a imploziei organice, iar sângele, sub toate manifestările sale, era pelicula care punea în lumină această margine, în dauna oricărui scenariu resurecțional. În Intimitate, imaginarul bolii nu mai constituie un centru de forță și, epuizat fiind de ingredientele care odinioară îi marcau adâncimea și vitalitatea, el este preschimbat în antimaterie poetică, în subiect despre care poeta este nevoită să tacă ori să gloseze pe baza lui în termeni radicali. De aceea, post-poezia Angelei Marinescu (acum Marcovici) nu înseamnă ceea ce urmează/ rămâne după poezie, ci ceea ce este sau cum mai poate fi poezia după ce materia poetică (trauma, nevroza, suferința) s-a transformat în antimaterie (indiferență, sensibilitate de chirurg, „tăcere sexuală”). Astfel, Angela Marcovici își asumă, în acest volum, rolul unui psihiatru fără pacient, întrucât pacientul (Angela Marinescu) s-a obiectivat, s-a prefăcut în antimaterie poetică – schimbarea numelui poate fi interpretată și în acest fel. Poezia din Intimitate nu mai sublimează spaime, nu mai investighează stigmatele unui trup interior, acestea fiind indexate deja în fiole de psihiatru, ca într-un laborator chimico-psihic. De aici, substanța radioactivă a acestui nou imaginar care vine să neutralizeze fosta materie poetică, să o alunge de pe piedestal și să o substituie cu trăirile unei făpturi care și-a încheiat socotelile nu cu poezia, ci cu acel mod specific de a face poezie.
            Ca să revin la speculațiile de la început, avem poeți consacrați despre volumele cărora nu mai poți spune ceva novator, întrucât metehnele unei receptări standard i-a făcut prizonierii unui stil inconfundabil. Nu este și cazul Angelei Marinescu care, în Intimitate, și-a decantat într-atât felul de a scrie, încât poemele din acest volum sunt cristale mate, expuse parcă într-un laborator al minereului uman. Se prea poate ca poezia care verbalizează traume să nu mai aibă nicio șansă în România, mai ales că poeta care a impus acest gen de poezie se detașează acum de el, printr-un volum de excepție... subversivă.   

(text apărut în revista "Steaua", 7-8/ 2013)


              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu